Soukromá školka Brno - CREATIVE

Školka se stala partnerem AV ČR Brno

 

aaaa

Jsme zavedená soukromá školka rodinného typu. Malý počet dětí umožňuje plně se věnovat individuálně všem dětem. Naše školička se nachází v klidném prostředí s možností podnětných a poznávacích vycházek do okolí. K dispozici je krásná  prostorná zahrada s bohatým herním zázemím. Přijmeme děti již od 2,5 let pokud je volná kapacita a  pokud zvládnou nastavený režim a program dne. Přednostně přijímáme děti zaměstnanců AV. Možnost parkování před školkou.                                    

 

 

 

 

 

Fotky miniškolky najdete ZDE - http://miniskolkacreative.rajce.idnes.cz/

 

Rozvoj kreativity 

Předškolní děti jsou přirozeně tvořivé, nejprve věc udělají a teprve potom o ní přemýšlejí. Vrozené nadání dítěte se rozvíjí aktivní zkušeností. Vytváříme pro děti vhodné prostředí pro takové zkušenosti, je na dítěti, zda nabízených příležitostí využije. Můžeme dítěti radit, vysvětlovat a opravovat je, ale pokud nejsou samy zapojeny fyzicky i duševně, naučí se jen velmi málo. My jim umožníme aktivní účast a budeme podporovat jejich zvídavost a očekávat, že se do činnosti zapojí. Vše, co se dítě naučí, učí se nejprve v sociálním kontextu, tzn. v prostředí, ve kterém vyrůstá - rodina, školka, škola. Zde jsou velmi důležité vzájemné vztahy, které dítě ovlivňují - konstruktivní kreativita.

 

 Zaměření školky je na rozvoj výtvarných, hudebních a pohybových dovedností a sounáležitosti s přírodou

 

 Během školního roku rozvíjíme u dětí rozumové schopnosti, jazykové dovednosti, seznamování s anglickým jazykem. Hravou formou plníme školní vzdělávací program jako klasická mateřská škola. Důraz klademe na prožitkové učení a vzájemné souvislosti mezi poznatky a zážitky s praktickým prozkoumáváním a tvořením. Prohlubujeme estetické  cítění a podporujeme tvůrčí fantazii při různých výtvarných technikách, konstruktivních i námětových hrách, při dramatizaci pohádek, práci s keramickou hlínou atd. Snažíme se o zlepšování zdravotního stavu dětí a jejich pohybových dovedností. Děti cvičí s náčiním, na míčích, jógu, hrají tenis, posilují celý svalový aparát při jízdě na poníkovi. Ke správnému dýchání přispívá hra na zobcovou flétnu. Do školky dochází také pes, který je dokáže respektovat, poslouchat a ukázat, jakým umí být kamarádem, když nám není nejlépe. Často je skvělým pomocníkem při adaptaci dítěte ve školce. 

Máme také školkového králíčka, o kterého se děti učí starat, mohou ho hladit, česat a krmit.

 

Spolupracujeme úzce s rodiči, domlouváme se na jednotném působení na dítě, řešíme případné problémy v učení, či chování. Pořádáme besídky dětí pro rodiče, tvořivé dílny atd.

 

 Vítáme rovněž připomínky, či náměty a nápady pro naši další práci.

 

 

AKTUALITY

Zahradní párty

Ve čtvrtek 21.6.v 16.00 hod se koná zahradní slavnost na ukončení školního roku "Máme Havaj". Srdečně zveme všechny rodiče a přátele naší školky. Podrobnosti najdete v textu.

Datum: 28.05.2018

Pohádková besídka

Ve čtvrtek, 24.5. v 16.00 hod se koná "Pohádková besídka" s posezením pro rodiče. Srdečně Vás všechny zveme a těšíme se na Vás.

Datum: 17.05.2018

Divadlo

V pátek, 18.5. jdeme do Divadla Bolka Polívky na představení "Černoušek Bum-ti"

Datum: 17.05.2018

Divadlo Polárka

V úterý, 6.3., jdeme s dětmi na představení 1000+1 noc.

Datum: 25.02.2018

Divadlo

V úterý, 20.2., jdeme s dětmi do Divadla bolka Polívky na představení Káťa a Škubánek

Datum: 15.02.2018
Školka CREATIVE BRNO Copyright (c) 2010-2011 miniskolka-brno.cz, e-mail: mikyskova.eva@seznam.cz