Soukromá školka Brno - CREATIVE

Školka se stala partnerem AV ČR Brno

 

aaaa

Jsme zavedená soukromá školka rodinného typu. Malý počet dětí umožňuje plně se věnovat individuálně všem dětem. Naše školička se nachází v klidném prostředí s možností podnětných a poznávacích vycházek do okolí. K dispozici je krásná  prostorná zahrada s bohatým herním zázemím. Přijmeme děti již od 2,5 let pokud je volná kapacita a  pokud zvládnou nastavený režim a program dne. Přednostně přijímáme děti zaměstnanců AV. Možnost parkování před školkou.                                    

 

 

 

 

 

Fotky miniškolky najdete ZDE - http://miniskolkacreative.rajce.idnes.cz/

 

Rozvoj kreativity 

Předškolní děti jsou přirozeně tvořivé, nejprve věc udělají a teprve potom o ní přemýšlejí. Vrozené nadání dítěte se rozvíjí aktivní zkušeností. Vytváříme pro děti vhodné prostředí pro takové zkušenosti, je na dítěti, zda nabízených příležitostí využije. Můžeme dítěti radit, vysvětlovat a opravovat je, ale pokud nejsou samy zapojeny fyzicky i duševně, naučí se jen velmi málo. My jim umožníme aktivní účast a budeme podporovat jejich zvídavost a očekávat, že se do činnosti zapojí. Vše, co se dítě naučí, učí se nejprve v sociálním kontextu, tzn. v prostředí, ve kterém vyrůstá - rodina, školka, škola. Zde jsou velmi důležité vzájemné vztahy, které dítě ovlivňují - konstruktivní kreativita.

 

 Zaměření školky je na rozvoj výtvarných, hudebních a pohybových dovedností a sounáležitosti s přírodou

 

 Během školního roku rozvíjíme u dětí rozumové schopnosti, jazykové dovednosti, seznamování s anglickým jazykem. Hravou formou plníme školní vzdělávací program jako klasická mateřská škola. Důraz klademe na prožitkové učení a vzájemné souvislosti mezi poznatky a zážitky s praktickým prozkoumáváním a tvořením. Prohlubujeme estetické  cítění a podporujeme tvůrčí fantazii při různých výtvarných technikách, konstruktivních i námětových hrách, při dramatizaci pohádek, práci s keramickou hlínou atd. Snažíme se o zlepšování zdravotního stavu dětí a jejich pohybových dovedností. Děti cvičí s náčiním, na míčích, jógu, hrají tenis, posilují celý svalový aparát při jízdě na poníkovi. Ke správnému dýchání přispívá hra na zobcovou flétnu. Do školky dochází také pes, který je dokáže respektovat, poslouchat a ukázat, jakým umí být kamarádem, když nám není nejlépe. Často je skvělým pomocníkem při adaptaci dítěte ve školce. 

Máme také školkového králíčka, o kterého se děti učí starat, mohou ho hladit, česat a krmit.

 

Spolupracujeme úzce s rodiči, domlouváme se na jednotném působení na dítě, řešíme případné problémy v učení, či chování. Pořádáme besídky dětí pro rodiče, tvořivé dílny atd.

 

 Vítáme rovněž připomínky, či náměty a nápady pro naši další práci.

 

 

AKTUALITY

Předvánoční besídka

Ve čtvrtek, 6.12.v 16.00 hod, se bude konat předvánoční besídka pro rodiče s názvem"Rezavé kožíšky".

Datum: 24.11.2018

Čertovské hrátky

Ve středu 5.12. proběhnou ve školce "Čertovské hrátky" s příchodem Mikuláše a nadílkou.

Datum: 24.11.2018

Divadelní představení

V pondělí, 26.11., jdeme s dětmi do Divadla Bolka Polívky na představení "Káťa a Škubánek"

Datum: 08.11.2018

Divadlo ve školce

Představení "Smolařínek" se přesunulo z důvodu nemocnosti dětí ze října 2018 na 7.1. 2019

Datum: 26.10.2018

Halloweenská party

V pondělí, 29.10., se koná ve školce zábavné dopoledne ve strašidelných kostýmech.

Datum: 26.10.2018
Školka CREATIVE BRNO Copyright (c) 2010-2011 miniskolka-brno.cz, e-mail: mikyskova.eva@seznam.cz